THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁPImage

l i n e s .& .s h a d o w s
©g i a n g20756 gallery


Image


b l u e .d r e a m .d a n c e r
__________________________________________________________________________
©g i a n g


one man
one fly in
an enormous guest room

Issa20771 gallery


Image


d r e a m e r . .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


i dream of making
a trellis for moonflowers
to climb,
but oh my life, that will not
bear the wait till autumn!

Shiki20821 gallery


Image


o w l . .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


with useless authority
the great horned owl
sits moon-eyed in daylight

Kaikyo20852 gallery


Image


d r e a m i n g .c a t .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


i envy the tomcat
how easily he lets go of
love's pain and longing!

Etsujin20926 gallery


ImageImage


n i ệ m . .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


muốn đi, là đã đi rồi
muốn về, là đã về ngồi nơi đây
mơ chi đến cõi phương Tây
Đông, Tây - cũng một bóng cây Bồ Đề
không đi, nên cũng không về
ngồi đây mà biết. Bồ Đề. là ta.

nguyễn hiện nghiệp


Image


20963 gallery


Image


d a r u m a . .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


the great Buddha does nothing.
he doesn't even blink
at falling hailstones.

Shiki21005 gallery


Image


b í n h . .t h â n
__________________________________________________________________________
©g i a n g


so
I picked up a piece of paper
and they came out
just like that
the monkeys
the snow monkeys
in time
for the year of the Monkey 2016

giang21084 gallery


Image


m o t h e r .a n d .c h i l d
__________________________________________________________________________
©g i a n g


a mother’s arms
are made of tenderness
and children sleep soundly
in them.

Victor Hugo21212 gallery


Image


l i g h t .w i n d .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


wind in summer
and all my unlined writing
paper's blowing of my desk

Shiki


Image


21339 top - gallery
l i n e s & s h a d o w s - w h i t e o w l
1, 2, 3, 4
_______________________________________________
Làm Sao Cho Hết Sẹo - thơ - Phiến Băng _______________________________________________

Image

Chỉ còn những đợi chờ và ước mơ buồn như tiếng thở dài
nên viết thương dù cũ
cũng không thể liền da
nói chi là hết sẹo

xem tiếp...

_______________________________________________
Mobile Friendly - văn - Nguyễn Khoa Hội _______________________________________________

Image

Ban đầu tôi sẽ chơi bài nào dễ chút cho chắc ăn như Ave Maria chẳng hạn. Cả hai bài cũng nên. Dĩ nhiên tôi sẽ cố nhét bài Traumerei vào chơi và sẽ cố gắng bình tĩnh, chẳng là mấy mươi năm nay có bao giờ chơi cho ai nghe chính thức như chiều nay? Nhưng nhớ đến đôi mắt trong sáng và mong đợi của "mẹ bề trên", tôi chẳng thể nào từ chối đề nghị này được.

xem tiếp...

_______________________________________________
Trộm Nhìn Em - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

đôi khi trộm nhìn em
xem dung nhan đó bây giờ ra sao
em có còn đôi má đào như ngày nào
kể từ khi vắng anh...

xem tiếp...

_______________________________________________
Một Nét Vẽ - tranh - Ngọc Thể _______________________________________________

Imagexem tiếp...