THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP


k h i .N G Ọ C .T H Ể .q u ẹ t.- .2 0 2 1


26624 gallery


Image


S E N .H Ồ N G . . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . 2021 ©n g ọ c t h ể


26625 gallery


Image


B O A T . . . . .
__________________________________________________________________________
watercolor . 2021 ©n g ọ c t h ể


26626 gallery


Image


C H E R R Y .T R E E . . . .
__________________________________________________________________________
March 8 2021 ©n g ọ c t h ể


10 minutes Finger painting.26634 gallery


Image


M O T H E R .N A T U R E . . . .
__________________________________________________________________________
pastel . March 15 2021 ©n g ọ c t h ể


26646 gallery


Image


A T .T H E .B E A C H . . .
__________________________________________________________________________
oil painting . cuối tháng 3 2021 ©n g ọ c t h ể


26665 gallery


Image


C Õ I .T H I Ề N . . . .
__________________________________________________________________________
oil painting . April 19 2021 ©n g ọ c t h ể


Happy Birthday Sỹ Huy


26677 gallery


Image


C O N .T H U Y Ề N .B Á T .N H Ã .
__________________________________________________________________________
acrylic painting . April 21 2021 ©n g ọ c t h ể


Mọi thứ hôm qua
Mọi thứ hôm nay
Mọi thứ ngày mai
Bát Nhã đưa đường ./.


26679 top - gallery
_______________________________________________
Tim Nở Hồng Hoa - thơ - Hoàng Vũ Luân _______________________________________________

Image

tơ hồng vẫn thế, càng tránh càng vương
kết sợi vô thường hoa đăng tận nguyệt
từ trong hoa tuyết - tim nở hồng hoa
từ trong mặn mà - tình ru miên viễn.

xem tiếp...

_______________________________________________
Phù Phiếm - văn - Trần Bảo Toàn _______________________________________________

Image

Một người sống phù phiếm chỉ có thể là ánh nến leo lét giữa cơn gió lạnh, không thể là ánh mặt trời ấm áp để sưởi ấm cho nhân gian. Khi có người cha phù phiếm, con cái sẽ tang thương, có người mẹ phù phiếm, con cái sẽ kém hèn. Có cả cha cả mẹ phù phiếm, con cái một thành thánh nhân, hai thành ăn cướp, ba sẽ đứng đường.

xem tiếp...

_______________________________________________
Khiêm Cung - nhạc - Hoàng Thy Mai Thảo & Ngọc Thể _______________________________________________

Image

xin là sao lấp lánh
xin là đời thuỷ chung
như Vì Sao thiên cảnh
như Cuộc Đời khiêm cung.

xem tiếp...

_______________________________________________
Hoa Đào - ảnh - violetdehue _______________________________________________

Image

Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Ðào hoa y cựu tiếu đông phong
Thôi Hộ

xem tiếp...