THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

ImageImage
a u t u m n . i m p r i n t s.
__________________________________________________________________________
©g i a n g


23347 gallery


ImageImageImageImaget u y ế t . .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


although there is the road,
the child walks
in the snow.

Kijo23429 gallery


ImageImageImageImageImageImage1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 . . . . .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


24159 gallery


ImageImageImageImageImaget u y ế t . .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


the winter leeks
have been washed white
how cold it is!

Bashō24486 gallery


ImageImageImageImagem ù a .đ ô n g .n g o à i .k h u n g .c ử a
__________________________________________________________________________
©g i a n g


24726 gallery


ImageImageImageImage


h ả i .đ i ể u
__________________________________________________________________________
©g i a n g


[/size][/padl]

25528 gallery


ImageImageImageImageImagep a n a r o m a . .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


25529 top - gallery
a p e r t u r e
1, 2
_______________________________________________
Tình Thơ Mùa Thu - thơ - Hoàng Thy Mai Thảo _______________________________________________

Image

Dưới ánh trăng thu lẻ bóng hình
Ta ngồi đợi mãi lúc bình minh
Chờ cơn gió nhẹ mơn ngàn nắng
Tự hát ru mình mộng nhân sinh

xem tiếp...

_______________________________________________
Ngữ... - văn - Phạm Chi Lan _______________________________________________

Image

Ðôi khi, thời tiết khí trời đem đến cho tôi những ngày sầu mang mang, chỉ thấy trống vắng và lâng lâng khi nhìn mầu nắng quái thoi thóp lấp lánh trong một vòm cây. Vài con chim về ngủ sớm trên cành, và những gợn gió nhẹ...

xem tiếp...

_______________________________________________
Về Từ Vô Vọng - nhạc - Hoàng Đình Bình _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Thu Hồng Một Thuở - ảnh - violetdehue _______________________________________________

Image


xem tiếp...