THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

Image


f l o w i n g .n u d e .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


in spring rain
a pretty girl
yawning

Issa23297 gallery


ImageImage

Image' t h u ' .m i ê n .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


23323 gallery


Imagew i n t e r . r o m a n c e.
__________________________________________________________________________
©g i a n g


23402 gallery


Imageh o m a g e . t o .t h e . b i r d
__________________________________________________________________________
©g i a n g


23537 gallery


ImageImageImage


w i n g s .o f .p e a c e
__________________________________________________________________________
©g i a n g


23797 gallery


ImageImaget h e .t r a m p .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


Image


23858 gallery


Images o a r i n g . . .
__________________________________________________________________________
©g i a n gdựa theo mẫu của Akira Yoshizawa


24032 gallery


ImageImagea .k i s s .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


24231 gallery


ImageImagep a p e r .s p i r i t s .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


24452 gallery


Imageh i p p o s . . .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


24913 top - gallery
l i n e s & s h a d o w s - b u t t e r f l y
1, 2, 3, 4
_______________________________________________
Tình Thơ Mùa Thu - thơ - Hoàng Thy Mai Thảo _______________________________________________

Image

Dưới ánh trăng thu lẻ bóng hình
Ta ngồi đợi mãi lúc bình minh
Chờ cơn gió nhẹ mơn ngàn nắng
Tự hát ru mình mộng nhân sinh

xem tiếp...

_______________________________________________
Ngữ... - văn - Phạm Chi Lan _______________________________________________

Image

Ðôi khi, thời tiết khí trời đem đến cho tôi những ngày sầu mang mang, chỉ thấy trống vắng và lâng lâng khi nhìn mầu nắng quái thoi thóp lấp lánh trong một vòm cây. Vài con chim về ngủ sớm trên cành, và những gợn gió nhẹ...

xem tiếp...

_______________________________________________
Về Từ Vô Vọng - nhạc - Hoàng Đình Bình _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Thu Hồng Một Thuở - ảnh - violetdehue _______________________________________________

Image


xem tiếp...