THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

Image


f l o w i n g .n u d e .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


in spring rain
a pretty girl
yawning

Issa23297 gallery


ImageImage

Image' t h u ' .m i ê n .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


23323 gallery


Imagew i n t e r . r o m a n c e.
__________________________________________________________________________
©g i a n g


23402 gallery


Imageh o m a g e . t o .t h e . b i r d
__________________________________________________________________________
©g i a n g


23537 gallery


ImageImageImage


w i n g s .o f .p e a c e
__________________________________________________________________________
©g i a n g


23797 gallery


ImageImaget h e .t r a m p .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


Image


23858 gallery


Images o a r i n g . . .
__________________________________________________________________________
©g i a n gdựa theo mẫu của Akira Yoshizawa


24032 gallery


ImageImagea .k i s s .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


24231 gallery


ImageImagep a p e r .s p i r i t s .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


24452 gallery


Imageh i p p o s . . .
__________________________________________________________________________
©g i a n g


24913 top - gallery
l i n e s & s h a d o w s - w h i t e o w l
1, 2, 3, 4
_______________________________________________
Lệ Đá - thơ - Nguyễn Tư Phương _______________________________________________

Image

trong hơi thở
đá nằm
nghe lạnh quá
hồn phong linh
quạnh quẽ
tiếng rung buồn.

xem tiếp...

_______________________________________________
Cũng Cùng Là Mẹ - văn - Hoài Yên _______________________________________________

Image

Con người sinh ra ai cũng muốn có cái quyền nói lên tiếng nói của chính mình. Tại sao một đứa bé vừa rời lòng mẹ lại khóc oe oe? Tại sao không cần chỉ hít vào lồng ngực một luồng không khí là buồng phổi tự động nở ra mà phải khóc thét lên một tiếng? Phải chăng tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh ấy cũng như một tiếng nói của riêng nó hầu nhấn mạnh sự có mặt của nó trên cuộc đời này.

xem tiếp...

_______________________________________________
Lời Cầm Sương Tôi - nhạc - Nguyễn Tiến Dũng _______________________________________________

Image

buông tay
ngây ngất dịu dàng
buông hồ cầm bặt âm vang
buông thanh âm
thơ ngát không gian
khép mặt giã từ...

xem tiếp...

_______________________________________________
Hsinbyume - tranh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Imagexem tiếp...