THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

Image


S U Ố I .N G U Ồ N . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . June 17, 2019 ©n g ọ c t h ể


25318 gallery


Image


S T I L L .L I F E . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . July 28, 2019 ©n g ọ c t h ể


Image


25486 gallery


Image


S U M M E R .F L O W E R S . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . August 08, 2019 ©n g ọ c t h ể


25523 gallery


Image


B A L L E R I N A . . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . August 17, 2019 ©n g ọ c t h ể


25539 gallery


Image


Q U Á N .C H I Ế U .T Â M . .
__________________________________________________________________________
acrylic . August 29, 2019 ©n g ọ c t h ể


25605 gallery


Image


H O A .T H Á N G .C H Í N . .
__________________________________________________________________________
acrylic . September 22, 2019 ©n g ọ c t h ể


25698 gallery


Image


Y Ê N . . . .
__________________________________________________________________________
acrylic . October 3, 2019 ©n g ọ c t h ể


25732 gallery


Image


H Ả I . U .& .S Ó N G .
__________________________________________________________________________
acrylic . December 7, 2019 ©n g ọ c t h ể


25991 top - gallery
tranh Ngọc Thể 2013 - 2019
1 ... 10, 11, 12, 13, 14
_______________________________________________
Tình Thơ Mùa Thu - thơ - Hoàng Thy Mai Thảo _______________________________________________

Image

Dưới ánh trăng thu lẻ bóng hình
Ta ngồi đợi mãi lúc bình minh
Chờ cơn gió nhẹ mơn ngàn nắng
Tự hát ru mình mộng nhân sinh

xem tiếp...

_______________________________________________
Ngữ... - văn - Phạm Chi Lan _______________________________________________

Image

Ðôi khi, thời tiết khí trời đem đến cho tôi những ngày sầu mang mang, chỉ thấy trống vắng và lâng lâng khi nhìn mầu nắng quái thoi thóp lấp lánh trong một vòm cây. Vài con chim về ngủ sớm trên cành, và những gợn gió nhẹ...

xem tiếp...

_______________________________________________
Về Từ Vô Vọng - nhạc - Hoàng Đình Bình _______________________________________________

Image


xem tiếp...

_______________________________________________
Thu Hồng Một Thuở - ảnh - violetdehue _______________________________________________

Image


xem tiếp...