439_just_like_yesterday


c u ố i .c h i ề u . .lật đật buồn . sợ chiều đi mất
chút xíu hoàng hôn lặn cuối trời
nhành cây thổi gió lên mây trắng
sợi tóc im lìm cũng bạc theo

tôi buông bắt đã ngàn thu trước
đời lụn . rồi xanh . lại lụn rồi
tháng năm đần đẫn trôi . trôi mãi
dòng . biếc như lòng nắng gió . phơi

chút xíu hoàng hôn rồi cũng nhạt
đáy buồn tím tái vạt mây im
tiễn những buồn vui đi . mất biệt
còn một tôi ngồi . như giọt sươngt h a n g t r a m