439_just_like_yesterdayt ĩ n h .l ặ n g . .


tôi nốt lặng trên khuông tình đời viết
cứ âm thầm có thua thiệt với người ?
những giáng thăng cuối cùng rồi mỏi mệt
dù chẳng âm quen hãy tựa vào tôi

tôi nốt lặng trong dòng người xô đẩy
cứ trầm tư có lùi lại khỏi đời ?
những điên cuồng phù du luân lưu chảy
nếu đắm chìm hãy tìm đến cõi tôi

tôi nốt lặng giữa bốn mùa đi đến
nghe dư âm từ nguyên thủy vọng về
của hồn hoang tạ từ trong quyến luyến
cứ tĩnh lòng rồi hội ngộ sơn khê

tôi nốt lặng giữa muôn trùng giao động
ôi đường trần vang vọng chuyện nhạt phai
tôi nốt lặng nhưng phải đâu hờ hững
có nhiều đêm khóc cùng kiếp bi ai...Út Giai . Đỗ Thế Vũ Thái
(1969-1913)